Organisatie

Correspondentieadres

KBO-PCOB Axel, G.H. Breitnerstraat 3, 4571 MS Axel  
E-mailadres: mejmscholter@gmail.com

Bank 

Rekeningnr. Rabobank: NL51 RABO 0103 7875 85, t.n.v K.B.O. afd. Axel. 
Kamer van Koophandel nr. 40303048 t.n.v. KBO Zeeland

Bestuur en commissies

Voorzitter
Vacature

Secretaris
Maurice Scholter, Tel. 06-26749113, e-mail: secretaris@kbo-pcob-axel.nl  

Penningmeester
Ronnie Meeusen, Tel. 06-53759114, e-mail: penningmeester@kbo-pcob-axel.nl

Vice-voorzitter / begeleiding kader / begeleiding grote acties
Vacature

Ledenadministratie
Josée van der Ploeg-Delissen, Tel. 06-23937654, e-mail: kbo.axel@gmail.com

Webmaster afdelingswebsite
Gerard Verduijn, Tel. 06-28262310, e-mail: gerarddian@zeelandnet.nl

Activiteiten, aan-z, contactpersoon Gregoriuscentrum
Josée van der Ploeg-Delissen, Tel. 06-23937654, e-mail: kbo.axel@gmail.com 

Public Relations/Activiteiten
Maurice Scholter, tel. 06-26749113, e-mail: secretaris@kbo-pcob-axel.nl

Contact PCOB
Kees de Koeijer, tel: 06-26968500, e-mail: cdekoeyer@zeelandnet.nl
Contact Terneuzen e.o.: Anna Egberts-Herrewijnen, tel. 0115-432062, e-mail: anegberts@hotmail.com   

Activiteitencommissie
Leden: Josée van der Ploeg-Delissen, tel. 06-23937654, Maddy Schram-Engels, Bep Meeusen-Bolander, Addy Kers-Naeye, Annie den Beer-Rombaut, Marijke Bijman-van Haestregt, Marcel Cerpentier, Wilfried van Poecke. 

Bezoekgroep, bezorgen kaarten, bezorgen attenties, jubilarissen:
Coördinatie: Josée van der Ploeg-Delissen, tel 06-23937654, e-mail: kbo.axel@gmail.com,
Maddy Schram-Engels, tel. 06-51053595, e-mail: bestuurslid1@kbo-pcob-axel.nl  
Axel: Jan Schram, Bep Meeusen-Bolander; Terneuzen e.o.: Maurice Scholter.

Hulp bij bediening computer en tablet:
Wilfried Staelens (Zeeuws-Vlaanderen), tel 0117-491786, e-mail: wstaelens@gmail.com
Gerard Verduijn, tel 0115-565771, e-mail: gerarddian@zeelandnet.nl 

Belastingservice: 
Co van Schaik, tel 06-53162427
Willy Kamoen, tel 0115-561526 (HUBA KBO-PCOB Zeeland)

Belangenbehartiging (individueel, lokaal, regionaal): 
Contactpersoon: Maurice Scholter, tel 06-26749113, e-mail: secretaris@kbo-pcob-axel.nl ;
voorzitter kring KBO afdelingen groot Terneuzen, lid werkgroep KBO-PCOB belangenbehartiging gemeente Terneuzen

Verjaardagskalender, jubileum, langdurig ziek: 
Maddy Schram-Engels, Tel. 06-51053595, e-mail: bestuurslid1@kbo-pcob-axel.nl

Distributie KBO-PCOB Magazine: 
Axel: Bep Meeusen-Bolander, tel. 06-12460830;
Terneuzen e.o.: Bram Naeye , tel. 06-48853178;
coördinator Axel: Josée van der Ploeg-Delissen tel. 06-23937654;
coördinator Terneuzen e.o.: Rudie Dobbelaar, tel. 0115-617819