Belangenbehartiging

KBO-PCOB Axel komt op voor de belangen van de senioren. Landelijk, maar ook provinciaal en lokaal. 

Lokaal bevindt KBO-PCOB Axel zich in de werkgroep KBO-PCOB collectieve belangenbehartiging gemeente Terneuzen, bestaande uit 3 PCOB leden en 3 KBO leden; tevens maakt KBO-PCOB Axel onderdeel uit van de kring KBO afdelingen groot Terneuzen en is er samenwerking met PCOB Terneuzen; dit alles om de belangen van senioren in de gemeente Terneuzen zo goed mogelijk te behartigen. 

In provinciaal verband is de KBO-PCOB actief in het POSO (Provinciaal overleg senioren organisaties). Onder andere op het gebied van het openbaar vervoer, Gezondheidszorg Zeeland, Academische werkplaats voor ouderen in Zeeland (AWOZ) en Genero (netwerkouderzorg Zuidwest Nederland) laat het POSO via haar vertegenwoordigers van zich horen. 

Speerpunten

KBO-PCOB spreekt landelijk namens een brede achterban van een kwart miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen.
Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling. Klik hieronder op de knoppen om meer te lezen over de vijf landelijke speerpunten en wat KBO-PCOB doet.